Veckomöten, varför och hur?

Det finns flera syften med ett veckomöte. Ge närmaste ledaren en bild av var man står – så att denne kan styra tryggt. En möjlighet för närmaste ledare att peka ut riktning och stötta i prioritering. En möjlighet att lära – och ta hjälp – av varandra. Om en person...

Giraffspråket

Giraffspråket är ett namn på modellen Nonviolent communication utvecklats av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Giraffspråket är att eftersträva: kommunikation med hjärtat. Giraffer har tydligen det största hjärtat av alla däggdjur. Motsatsen till...

Vad gör man efter man kartlagt processerna?

Nu har ni kommit överens om hur ni jobbar och kanske också till en viss del hur ni ska jobba. Ni vet vem som ansvarar för vilka delar på företaget och var det är viktigast att ”hålla tungan rätt i mun”. En bra processkartläggning skapar inte byråkrati utan...

STAR-modellen

Grundläggande intervjumetodik – STAR Denna metod är för att minska risk för att någon pratar omkull dig utan att ha torrt på fötterna. När du vill veta mer om en persons erfarenheter, attityder eller kunskaper utgå från dessa fyra baser: SITUATIONVad har du för...

Monroe’s motivationssekvens

I DENNA BONUS Vad Monroes motivationssekvens är Hur du kan använda den för att skapa en agenda på ett möte Monroe’s motivationssekvens är en process för att skapa motivation hos mottagaren att göra något. Det kan användas i reklamsammanhang, i förhandlingar,...