I DENNA INTRODUKTION

  • Varför ledarskap kräver träning
  • Du ska ge feedback

Vi vill på 90 dagar inte bara göra dig säker i var du står i ditt ledarskap, vi kommer också ge dig metoder och rutiner för att förenkla ditt ledarskap. Du ska lägga mindre energi på brandsläckning och kunna styra ditt företag effektivare.

Ledare och medarbetare ser sällan på samma sätt på ledarskap och arbetsmiljö. Enligt  två forskare på Karolinska Institutet har hela 60 procent av cheferna en annan syn på hur väl saker som ledarskap, teamarbete och säkerhetsklimat fungerar på arbetsplatsen. (Läs mer här)

Vissa av våra användare upplever dessutom att hem och familj får ett ökat flyt när de använder samma metoder hemma. Vi pratar inte om auktoritärt chefskap, vi pratar om ledarskap som stöttar intelligenta människor att få mer gjort och känna sig uppskattade.

Syfte och mål

  • Syftet med denna process är att tydliggöra var du står som ledare, samt ta fram konkreta metoder och rutiner som underlättar din vardag.
  • Om 90 dagar ska du lägga mindre energi på ditt ledarskap och istället få mer tid till att styra din egen vardag. 
  • Från tidigare erfarenhet ser vi också att medarbetarna uppskattar ledningens arbete mer och får en ökad trygghet i organisationen.

Till att börja med...

Som i alla andra fall krävs mål med att gå in i en utbildning, så svara på ett par snabba frågor: