I DENNA INTRODUKTION

  • Önskat resultat
  • Varför vi tar det i denna ordning
  • Vad vi förväntar oss och vad du kan förvänta dig

Syfte och mål

  • Efter denna process ska ha ett nytt sätt att analysera och se helheten i din affärsmodell
  • Det konkreta resultatet ska vara tre definierade knäckfrågor du och ditt företag har att förhålla er till för att bygga ett långsiktigt hållbart företag.
  • Inom tre månader ska förändringar vara genomförda som påverkar er långsiktiga strategi i positiv riktning.
  • Inom en vecka från att du läser detta måste du ha kommit igång.

Till att börja med...

  1. För att detta ska bli fruktbart; ha ett öppet sinne för helt nya idéer. Det innebär inte att ni måste genomföra helt nya idéer, men förhållningssättet kommer hjälpa er i att komma ur tidigare hjulspår.
  2. Avsätt tid till att prata tillsammans med andra kring detta. Att sitta själv kommer begränsa dig.
  3. Börja med att gå igenom första delen: “Överblick över kunder och leveranser”. Det tar sex minuter innan du kan börja arbeta.