Det har visat sig att företag som har höga poäng på tydlighet, samsyn och flexibilitet generellt sett har en högre förmåga att utvecklas och hantera förändringar. I denna enkla mätning bedömer du och dina medarbetare hur ni ligger till på dessa områden. 

Kurs innehåll

Avsnitt Status