I DENNA INTRODUKTION

  • Vår grundläggande modell
  • Vår syn på utveckling
  • Hopp om framtiden

Våra utgångspunkter

  • Syftet med denna process är att företaget ska ta nästa steget i sin utveckling. De flesta, men inte alla, är tidigare kunder till Företagsutveckling Fredagar. Processen fungerar som en katalysator att komma från idé till praktisk handling. Till hjälp tar vi metoder ur vårt paket “Strategisk fortkörning” och deltagarnas gemensamma erfarenhet av företagande och entreprenörsskap.

     

  • Skuggstyrelsen och engagemang för ditt och övriga deltagares företag är viktigt.
  • Vi håller ihop ramarna: laget, ledarskapet och ledstjärnan. Om de tre delarna drar åt håll kan vi fokusera framåt.

Till att börja med...

Inför starten på detta arbete besvaras fyra frågor. Syftet är att kunna se skillnader i slutet av arbetet för att dels kunna fira framgångar och dels kunna säkerställa att vi inte tappar bort viktiga frågeställningar.

Observera att du måste ha loggat in om du vill att svaren ska sparas på din sida!