Giraffspråket är ett namn på modellen Nonviolent communication utvecklats av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg.

Giraffspråket är att eftersträva: kommunikation med hjärtat. Giraffer har tydligen det största hjärtat av alla däggdjur.

Motsatsen till giraffspråket är ”vargspråket”. Ditt val som ledare är enkelt: skälla som en varg eller blotta strupen och lyssna som en giraff.

Metoden är att sakligt säkerställa vad man ser och hur man känner sig utan att gå i konflikt.

Ta dessa fyra steg:

  1. Beteende. Vad observerar jag?
  2. Konsekvens. Hur det får mig att känna?
  3. Konkret önskemål. Vad vill/behöver jag?
  4. Lyssna och reflektera.

Beteende
Vad du ser. Till exempel negativa saker:
”Jag upplever att du skriker åt mig”.
”Jag ser att du ger Mia en bättre plats vid bordet än mig”

Eller positiva saker:
”Jag ser att du behandlar Mia med respekt”.
”Jag upplever att du verkligen lyssnar på mig”.

Konsekvens
Hur det känns:
”Jag känner mig nedtryckt.”
”Jag känner mig inte sedd.”
”Jag känner mig stolt”
”Jag känner mig lättad”
”Jag skäms”

Konkreta önskemål
Vad du vill:
”Jag vill att du pratar i normal samtalston”
”Jag vill att du gör detta varje dag!”
”Jag vill att du tänker på hur Mia har det”

Lyssna och reflektera
På Fredagar säger vi att vi har rätt till max 80%. Det gör att vi lyssnar aktivt och reflekterar. Vi tror att vi tillsammans med våra kunder och partners är bättre än om vi bara arbetar själva. Har man den inställningen när man lyssnar på dem man inte är överens med så kommer man längre.

Två hela exempel
Konstruktiv feedback:
“Jag hör att du skriker åt kunderna. Jag upplever att du gör det när du inte är överens med dem. Det gör mig irriterad. Jag vill att vi jobbar hårt på att bemöta dem med respekt oavsett hur vi själva känner.”

Positiv feedback:
“Jag ser att du denna veckan har en 85%-ig beläggningsgrad. Det gör mig stolt och glad, vi har jobbat hårt för att hitta dit. Jag hoppas du kan hålla den nivån nästa vecka med – det ger oss en möjlighet att utveckla bolaget. “

Slutsats
Det är sällan någon har ett utpräglat vargspråk eller giraffspråk, man ligger någonstans mitt emellan. Många gånger stöter man på ledningspersoner som inte har något språk alls – de är tysta, eller uttrycker sig på ett sätt som är helt obegripligt för medarbetarna. Det kan vara än mer frustrerande för medarbetarna. Då är det viktigt att berätta för dem att man vill testa något nytt och att man behöver stöd i att komma igång. Till exempel:
“Jag märker att jag är dålig på att kommunicera. Det gör mig frustrerad – jag vill bli bättre. Därför hoppas jag att du kan påpeka tydligt för mig när jag inte är tydlig! Säg till direkt att ‘nu förstår jag inte’, så lovar jag att försöka bli bättre!”

Som allt annat: Det är bara lätt när man kan det! Träna och försök, snart nog hittar du din metod för att ge fantastiskt bra feedback från hjärtat!

Läs mer på Wikipedia, klicka här!