SMARTLEDNINGSSYSTEM KVALITET

I DETTA KAPITEL

  • Bild över ditt och dina kunders nuläge
  • Sätta mål för ditt kvalitetsarbete
  • Bestämma hur du vill ha det

All Courses

Introduktion till styrelsearbete

Önskat resultat Varför vi tar det i denna ordning Vad vi förväntar oss och vad du kan förvänta dig Syfte och mål Vi vill att ditt styrelsearbete ska spara din personliga tid, samtidigt som det skapar ett enkelt och effektivt sätt att leda hela ditt företag framåt. ...

Driv effektiva möten online

Metoden för onlinemöten Varför jag har rätt att uttala mig Var du ska klicka sen Vi vill på fem dagar inte bara göra dig bekväm i att driva möten online, vi kommer också ge dig metoder och rutiner för att bygga ärliga och sjyssta relationer på ett sätt som inte är...

Förenkla ditt ledarskap

Varför ledarskap kräver träning Du ska ge feedback Vi vill på 90 dagar inte bara göra dig säker i var du står i ditt ledarskap, vi kommer också ge dig metoder och rutiner för att förenkla ditt ledarskap. Du ska lägga mindre energi på brandsläckning och kunna styra...

4 steg till en lyckad anställning

Varför det blir dyrt att gena Översikt över de 4 stegen Tänk dig en nyanställd som är inne i produktion på halva tiden jämfört med vad det brukar ta. Vad skulle det innebära för dig och dina medarbetare i form av arbetsbelastning och stress? Eller tänk dig att kunna...

Utveckla affärsmodellen i fem steg

Önskat resultat Varför vi tar det i denna ordning Vad vi förväntar oss och vad du kan förvänta dig Syfte och mål Efter denna process ska ha ett nytt sätt att analysera och se helheten i din affärsmodell Det konkreta resultatet ska vara tre definierade knäckfrågor du...

Renovera ditt företag

Vår grundläggande modell Vår syn på utveckling Hopp om framtiden Våra utgångspunkter Syftet med denna process är att företaget ska ta nästa steget i sin utveckling. De flesta, men inte alla, är tidigare kunder till Företagsutveckling Fredagar. Processen fungerar som...

Kan ditt företag utvecklas?

Det har visat sig att företag som har höga poäng på tydlighet, samsyn och flexibilitet generellt sett har en högre förmåga att utvecklas och hantera förändringar. I denna enkla mätning bedömer du och dina medarbetare hur ni ligger till på dessa områden. 

Andreas Skoglund Fil kand medie- och kommunikationsvetenskap. Erfarenhet av projektledning, affärsutveckling och tjänsteutveckling av nya medier. Arbetar främst med: Behovsanalyser, affärspositionering, konsulting inom hållbarhet och kvalitet.