I DENNA INTRODUKTION

 • Styrelsen utses och förnyas av ägaren
 • Det ska vara mer utveckling än papperstiger
 • Vad är styrelse-medlemmens bidrag och vad kostar de?

Styrelsearvode

Mellan 0,5 – 1 basbelopp för en styrelseledamot i bruttolön.

Mellan 1 – 2 basbelopp för en styrelseordförande i bruttolön.

 

Kompetens

Sök den kompetens du inte har. Dessa fyra krävs generellt i en styrelse:

 • Försäljning
 • HR/ organisation
 • Ekonomi/ Ekonomistyrning
 • Produktion

 

Tips att göra nu...

 1. Boka in bolagstämman nu.
 2. Vilka kompetenser har du och vilka kompetenser bör plockas in?
  Du behöver inte välja in dem direkt i styrelsen. Ta med dem på ett möte och se om det fungerar. 
 3. Genomför bolagsstämman. Det ska både vara kul och nyttigt.