Detta är en enkel mätning av ett företags förmåga att utvecklas. Fokus är på den interna organisationen och hur väl man samarbetar mot ett gemensamt mål.

Det finns många fler parametrar som påverkar, till exempel omvärldens tillgång och efterfrågan, era produkter/tjänsters styrka och svaghet eller er lönsamhet. Första steget är dock att man har ett lag för att vinna matchen – detta test mäter era förutsättningar att få ihop laget.

Bakgrunden till testet bygger på både svensk och amerikansk forskning och litteratur tillsammans med erfarenhet sedan början på 90-talet av svenska småföretag i utveckling. Det har visat sig bland våra kunder, likväl bland de exempel som finns i forskning och litteratur att man både får roligare, blir effektivare och blir lönsammare om man utvecklar sin samsyn, tydlighet och förmåga att anpassa sig. Mycket av vårt arbete går ut på att få medarbetare och ledning att lyfta sig inom dessa områden.

Vill ni fördjupa er i ämnet rekommenderar vi två böcker:
Strategic speed från 2010
Författare: Jocelyn R. Davis, Henry M. Frechette, Edwin H. Boswell
samt
Snabbväxarnas drivkrafter från 2005
Författare: Thomas Ahrens


Testet har nio frågor; tre frågor kring tydlighet, tre kring samsyn, tre om flexibilitet. Till varje block finns en öppen fråga där det är bra om du fyller på med förtydligande eller konkreta exempel. Detta hjälper oss att förstå sammanhanget och tolka siffrorna.