I DENNA INTRODUKTION

  • Hur man fångade in Luman på Tele2
  • Hur du väljer rätt kanal

Tänk dig att ha max fem sökande till ett jobb. Och du vet att alla dessa har goda förutsättningar att klara jobbet. Det är bara din uppgift att välja den som passar bäst in i laget. Det är dit vi ska.

För att nå dit krävs att du har en tydlig bild på vad den nyanställde ska åstadkomma och inom vilken tidsram ni har för att ta er dit. Det börjar alltså med en beskrivning av uppdraget. Hur du gör det ser du i “Definiera budskap och rätt kanal” till höger.

Det krävs också att du berättar för rätt människor att du söker nya medarbetare. Det handlar inte om att annonsera på TV4, utan snarare att fokusera till rätt nätverk så du slipper massa onödiga ansökningar. Hur du går till väga ser du i “Annonsera i rätt kanal och se svar” till höger.

Sen, när du har svaren i din hand gäller det att förbereda både dig och de sökande på intervjun. Och – något många glömmer – se till att behålla en god relation med de som inte fick jobbet, för vem vet när du behöver anställa dem eller deras vänner? Kör du hela “Strategisk fortkörning” med oss är det nog förr snarare än senare. Så se till att även de som inte får jobbet tycker om dig.

Klicka på knappen nedan för att boka ett möte med oss för uppföljning och diskussion.

Skriv gärna om det är något särskilt vi ska fokusera på.

Tips att göra efter denna fas...

  1. Skriv ett första utkast till Uppdragsbeskrivning. 
  2. Gör en “Annons” på vad du söker och skicka ut i valda kanaler. 
  3. Följ upp hur folk reagerar och korrigera vid behov.