Vi utgår från fyra steg, där det alltid innebär att ju mer noggrann du varit i steget innan, desto lättare blir det i steget efter. Vi ser inte en rekryteringsprocess som klar bara för att en ny medarbtare jobbar sin första dag hos er – då har man bara kommit halvvägs. Klar är man först efter att man fullt ut levererar enligt plan och bidrar till er framgång. Fram till dess måste man vara ödmjuk inför att det krävs både ledarskap och utbildning för att få den nyanställde att både känna sig bekväm och producera.

 

Fånga in

I “Fånga in-fasen” tittar vi på våra och våra intressenters behov inför en nyrekrytering. Vad behöver våra kunder? Vi som ledare? Våra medarbetare och de tilltänkta ansökanden? Därefter går vi ut med en ansökan via ett par lämpliga kanaler. Det är sällan bäst att gå via stora annonser och Arbetsförmedlingen. Våra medarbetare, kunder och “nära & kära” har visat sig varit en mer fungerande kanal för mindre ägarledda företag.

Välja ut

I “Välja-ut-fasen” tittar vi på vilka som sökt tjänsten. Vi ger också den som söker jobb bästa möjliga förutsättningar att se om denne kan och bör arbeta hos oss. Vi vill inte att någon av oss ska ha falska förhoppningar inför nästa steg.

Ställa in

Här är det första dagen på jobbet. Och precis som i alla andra av våra processer jobbar vi med tydliga mål på en vecka, tre veckor och tre månader för att säkerställa att vi hela tiden har foten på gaspedalen. Ju längre en introduktion tar desto dyrare blir det i form av minskad produktivitet både hos den nyanställde och medarbetarna runt omkring.

Vi tittar på hur andra medarbetare axlar ansvaret som kulturbärare för att föra över kunskap, kultur, rutiner, driv och engagemang till den nyanställde.

Kasta ut

Det är först i de skarpa uppdragen du vet vad den nyanställde går för. Minns historierna man hört om läkarstudenter som pluggat hårt i fem år för att bli läkare och sedan svimmar första gången de är ute i verkligheten och ser någon blöda näsblod. Vi vill undvika detta.

Systematiken

När vi har en fungerande rekryteringsprocess ska den kunna kopieras, så att du så småningom kan göra dig onödig även i denna process. Så vi jobbar för ett ständigt lärande och en ständig utveckling för att ni ska kunna gå dit ni vill för att bli bäst.

Tips att göra

  •  Börja med att fundera ut vilka som påverkas av en nyanställning och vad de behöver. Det naturliga är att tänka på ledning och andra medarbetare, men tänk gärna till både på kunder, underleverantörer och familjemedlemmar till den nyanställda. 
  • Gå sedan vidare för mer konkreta uppgifter i nästkommande kapitel

 

Avsnitt Ämnen