I DENNA INTRODUKTION

  • En rökare som kostade pengar helt i onödan
  • Du har tre veckor på dig. Tiden startar nu.

Tänk dig en kollega som lite fundersamt mumlar “Det var tusan vad Bosse snabbt kom in i jobbet. Brukar det gå så här fort?” Det är dit vi ska! Det är också nu vi introducerar begreppet “Kulturbärare”, d.v.s. de i personalen som bär kulturen bäst och därför är mest lämpad att introducera en nyanställd på jobbet. Om vi gjort allt rätt tidigare ska detta inte leda till några större överraskningar. 

Syfte och mål

  • Syftet med denna del är att vi ska så snabbt som möjligt  ska få den nyanställde in i både arbetsuppgifter och företagskulturen.

  • Målet är att den nyanställde ska kunna ta egna skarpa uppdrag utan att kunden märker någon skillnad i kvaliteten på er leverans. 

Tips att göra

Fundera ut vilka som passar som kulturbärare och introducera dem i hur du tänker en bra introduktion.