I DENNA INTRODUKTION

  • Varför du bör ringa de som inte ska komma
  • Referenser är viktigare än du vill tro
  • Intervjuer på julafton?

Tänk dig att ha en nyanställd som börjar på måndag, som redan vet hur första månaden i stora drag ska se ut, vad som förväntas av denne och vilka denne ska arbeta med. Du vet redan att människan har ett ärligt driv och engagemang för ert företag och vill göra sitt bästa för att ni ska nå era långsiktiga mål. Tror du att det skulle ge trygghet både åt den nyanställde och till övriga medarbetare? I så fall ska vi vara noggranna nu. Klicka vidare på underrubrikerna och ta dig vidare!

 

 

Tips att göra efter denna fas...

  1. Genomför en intervju enligt mallen. Har du ingen direkt nyrekrytering – ta någon du litar på och testa processen med dem. Det är spännande frågor! Vill du verkligen utmana dig själv – låt någon annan ställa frågorna till dig!