Beskriv ditt nuläge vad gäller känsla och attityd. Du kan komma tillbaka och uppdatera när som helst.