Testet har nio frågor; tre frågor kring tydlighet, tre kring samsyn, tre om flexibilitet. Till varje block finns en öppen fråga där det är bra om du fyller på med förtydligande eller konkreta exempel. Detta hjälper oss att förstå sammanhanget och tolka siffrorna.