Grundläggande intervjumetodik – STAR

Denna metod är för att minska risk för att någon pratar omkull dig utan att ha torrt på fötterna. När du vill veta mer om en persons erfarenheter, attityder eller kunskaper utgå från dessa fyra baser:

SITUATION
Vad har du för erfarenhet av…? Vilken möjlighet har du… i ditt nuvarande jobb? Beskriv situationen. Vad var det som hände? Hur beskriver du…? Ge exempel!

TASK (Uppdrag)
När personen berättat om situationen, fortsätt nyfiket kring detta exempel:
– Vad var ditt uppdrag? Vad hade du för roll? Vad hade du för arbetsuppgifter?

ACTIVITY (Aktivitet)
Fortsätt leta efter vad denna människa specifikt gör i rådande situation:
– Hur gör/gjorde du? Vad gör du annorlunda? Vad är det som gör att du lyckas? När lyckas du mindre bra?

RESULT (Resultat)
Kan människan se vad resultatet blir av sina egna handlingar?
– Vad blev det för resultat av ditt arbete? Vad gjorde du bra? Mindre bra? Vad har du lärt dig? Vad har du lärt dig? Hur har du använt dig av dessa lärdomar?

Lyssna på varje svar och visa ditt intresse, här och nu har du en ärlig dialog med din samtalspartner. Om du ser en röd tråd genom motpartens exempel vet du att du har en ärlig person på andra sidan. 

 

 

 

 

 

Tips att göra...

  1. Träna på din partner! Det är en nyttig övning för alla att kunna uttrycka sig konkret.