Det sociala trycket försvinner lite vid fysiska möten. Att se någon djupt i ögonen fungerar inte lika bra, så räkna med att du blir mindre relevant för deltagarna i samma stund ni avslutat mötet. Du kan kompensera för detta genom att tidigt och tydligt skicka över mötesanteckningar.