Ämne Progress:

En kulturbärare är den eller de personer som är ditt företags främsta representanter vad gäller driv, engagemang och kunskap. Flera företag vi arbetat med ser Kulturbäraren som den första nivån i befordran, d.v.s. när man är kulturbärare har man visat sig som en stark medspelare.

Det är dessa människor som ska introducera den nyanställde. Naturligtvis kan du som VD vara en av kulturbärarna, men det är ett stort mognadstecken för företaget när du inte är det.

Rollen innebär att ligga extremt nära den nyanställde för att både ge trygghet och korrigera kursen omedelbart. Ni har tre veckor på er att sätta rutiner som håller. Väntar ni längre tar det onödigt med energi för att bryta ett invant mönster. Därför är det viktigare att den nyanställde har någon som har driv och engagemang i närheten än någon som har de rätta sakkunskaperna. Sakkunskaperna kan ni lätt lära in sedan. Men en rutin i lathet (för långa kaffepauser t ex) är svårare att bryta.

Exempel

Jag kan ta mig själv som dåligt exempel här: Jag hade börjat arbeta som säljare på Tele2. Morgontrött som jag var så struntade jag i att raka mig nån gång då och då. Min nye säljchef var en mycket sympatisk och driven man. Men så fort han såg att jag var orakad var han där och påpekade: “Har du inte rakat dig idag Skoglund?” Efter tre påpekanden fattade jag galoppen: här rakar man sig varje morgon oavsett om man ska sitta och jaga kunder i telefon eller vara på säljbesök. Hade han väntat längre än tre veckor och kanske först gått och irriterat sig på mig hade både han och jag förmodligen blivit än mer förbannad när han väl tog i det. Men nu, jag var ny på jobbet och villig att göra det rätta, så det var lätt för mig att anpassa mig. En kulturbärare har därför fyra viktiga uppgifter:

  1. Berömma när man gör något bra
  2. Korrigera när man gör något dåligt
  3. Gå före som en symbolisk ledare och visa vägen.
  4. Utvärdera och ta den nye anställde vidare i utvecklingen
Vikten att vara två

Två kulturbärare är alltid att föredra. Dels för att det är mycket att göra och dels för att det ger ett mer objektivt förhållningssätt. Arbetar man en-till-en kommer en av två scenarior att uppstå: antingen blir kulturbäraren och den nyanställda till slut arga på varandra eller så blir man “förälskad” i varandra. Oavsett situation är det svårt att agera fullt ut proffesionellt. Att tillsammans med en kollega kunna föra ett resonemang kring hur den nyanställde utvecklas ger en trygghet i rollen och i genomförandet och leder till att den nyanställde snabbare blir en i gänget.

Att göra nu

Fundera vilka två medarbetare som är mest lämpade att introducera nya medarbetare med hänsyn till driv, engagemang och kunskap. Prata med dem och låt dem vara med och påverka introduktionen. Låt dem ta del av detta material!