Ämne Progress:

Innan den nyanställde ens sätter sin första fot på jobbet ska du förbereda det hela. Du vill inte ha en situation där den nyanställde dyker upp, saknar mobil, dator och arbetsuppgifter. Det är slöseri med tid, pengar och engagemang och risken är stor att den nyanställde vänder sig till en mer professionell arbetsgivare förr snarare än senare.

Detta är ett omfattande avsnitt. Men all tid du lägger här betalar sig tiofalt igen. Det är tre intressegrupper som ska förberedas och tre veckors planering. Den nye medarbetaren, befintliga medarbetare och kulturbärarna ska vara helt på det klara med vad som ska hända.

Du arbetar utifrån flera dokument:

Introduktionsplanen – de sex första dagarna planeras tillsammans med kulturbärarna, så att den nyanställde har vettiga saker att göra hela första veckan. Det är meningen att denne ska vara trött och i behov av återhämtning när veckan har gått. Det är inte meningen att denne ska sitta och fundera på vad som ska göras.

Klicka här för att ladda ned mall för intro-veckan

Du har sedan tidigare uppdragsbeskrivningen att utgå ifrån. Denna bör den nyanställde ha fått tagit del av under anställningsprocessen. Nu ska denne ha en kopia att använda som stöd.

Checklistan används framförallt för att hålla en hög lägstanivå. Här ser du till att allt praktiskt är ordnat innan första dagen. Flera företag vi arbetar med har policyn att allt ska vara ordnat en vecka innan första dagen på jobbet, bara för att ha marginal för felhantering.

Ladda ned checklista för introduktion

BONUS: Om du har en komplex organisation där många medarbetare måste synkroniseras kan det vara värt att lägga extra tid på att få ihop de tre första månaderna. Nedan kan du ladda hem ett gnatt-schema. Tröskeln in i detta dokument är dock lite högre än vanligt, så boka gärna en tid med oss så vi får gå igenom detta.

Ladda ned gnatt-schema
Förbereda medarbetare

Det har hänt fler än en gång att medarbetare överraskats på jobbet med att ny personal står i dörren och säger att man ska börja arbeta där. Behoven är olika för olika typer av människor. Det viktiga här är att du tänkt igenom och tydliggjort hur nya medarbetare introduceras. Kommunikation är dock generellt sett viktigt. Så, när det är klart att en nyanställd ska börja är det ett gott råd att berätta detta så snabbt som möjligt för samtliga medarbetare, antingen på ett gemensamt möte eller veckobrev eller liknande.

Tre tips

  1. Berätta vad syftet är med nyanställningen – vad är det ni vill uppnå på lång sikt
  2. Berätta vem det är, vad uppdraget är, när denne börjar och vilka som ska sköta introduktionen
  3. Är det någon som kommer påverkas, berätta hur. Detta kan göras enskilt också, men ska göras för att undvika spekulationer. Energin ska läggas på att leverera till kund – inte på att skvallra på arbetsplatsen.

Tänk på att ni återigen hamnar i FIRO-modellens första fas när du berättar detta. Läs mer om FIRO här.

Förbereda kulturbärare

 

Förbereda den nyanställde
Att göra nu

Gå igenom dokumenten och gör dem relevanta för dig. D.v.s ta bort det som inte behövs och lägg till det som saknas. Visst, det kan verka byråkratiskt, men du ökar chansen för en mycket snabb introduktion och det betalar sig 100 gånger av 100.