Ämne Progress:

Behovet uppstår av en nyanställning. Anledningarna kan vara många; någon slutar, ni får mer arbete eller du har insett att du måste göra dig själv onödig. Du har koll på ekonomin och vet att ni kan ta en introduktionsperiod, men du vet också när denne måste kunna bära sin egen lön. Innan ni definierar uppdraget bör man på styrelsenivå vara klar med:

  • Vad innebär detta i omsättning? Måste vi upp i omsättning? Hur påverkar det vinsten?
  • Vad innebär detta för våra intressenter? D.v.s kunder, medarbetare och ledning?

Det behöver inte vara en 20-sidig utredning, men du bör ha tänkt tanken på hur det ställer krav på er, både under rekryteringsprocessen och på lång sikt för företaget.
Vill du fördjupa dig i gruppdynamik, klicka här för att läsa lite om FIRO-modellen! 

Definiera uppdraget

När du väl beslutat dig om att nyrekrytera är det dags att definiera uppdraget. Vår mall för uppdragsbeskrivning laddar du ned via knappen nedan. Det är samma sak här: du behöver inte alltid skriva ett 20-sidigt dokument, men det är bra att ha tänkt igenom rubrikerna i alla fall. Vår rekommendation är att varje medarbetare ska ha en tydlig bild över sitt uppdrag och kunna redogöra vad som gäller för sig själv under respektive rubrik. Fördelen med att skriva ner det hela är att det blir enklare att se skillnader i tolkningar mellan ledare och medarbetare.

Klicka här för att ladda ned mallen “Uppdragsbeskrivning”!

 

Formulera budskapet och välja kanal

När du vet vad du vill ha och vad som ska ske gäller det att kommunicera. Innan vi ger exempel på hur man kommunicerar ska vi ge ett konstigt exempel: Nigeriabreven. Vi har alla fått dem och de har alla samma karaktär: Dåligt översatt svenska, det är en rik gubbe i Nigeria som vill överföra 50 miljoner till Europa och behöver din hjälp. Som tack ska du få fem miljoner. Jag fascinerades länge över att de orkade hålla på och varför de inte kunde vara lite mer kreativa och noggranna? Fram till den dag då jag fick det förklarat för mig: De är skrivna på det sättet för att de vill inte att jag svarar. Jag och de flesta med mig är helt enkelt för smart för dem. Det är inte såna som jag de vill lura. De vill lura bara de riktiga korkskallarna. För det är bara de riktiga korkskallarna som de klarar av att blåsa i nästa steg. Så när avsändarna till Nigeriabreven skickar ut 100 000 mail vill de inte ha 10 000 svar från medelsvenssons. Nej, de vill ha 10 svar från de mest puckade svenskar som går i ett par skor. Och på samma sätt är det egentligen för dig och ditt företag: Du har inte råd att skicka ut annonser som ger 1000 svar. Du vill precis som författarna till Nigeriabreven ha tio svar. Däremot är du inte ute efter de mest puckade – du är ute efter dem som bäst möjligt kan uppfylla uppdragsbeskrivningen.

Att formulera ett enkelt budskap är inte enkelt. Det finns en orsak till att folk går på universitet och kommunikationskurser flera år för att färdigställa sina kompetenser att sätta samman ett tydligt budskap. Så tror du att detta är lätt har du mest troligt fel. En stark rekommendation är att göra sig själv onödig och ta in hjälp utifrån, framförallt om du tänker göra en större kampanj.

Några inledande tips för att komma igång: 

  1. Tänk dig in i hur den potentielle medarbetaren ser det. Förklara inte saker de redan vet, och förutsätt inte att de ser på detta på samma sätt som dig. Se till att starta loppet från samma startlinje!
  2. Ös inte på allt, utan välj en till tre budskap. Detaljerna kan ni ta sedan.
  3. Sök vägar att hitta drivna och engagerade medarbetare framför kunskap. Kunskap går att lära sig. Engagemang är svårare att väcka. Detta görs enklast genom att du berättar varför du är engagerad kring er verksamhet. Bjud på dig själv. Engagerade människor bjuder tillbaka.

Klicka här för att ladda ned checklista
 
 

Bonus: Vad Nigeriabreven kan lära oss om rekrytering

Att göra nu
  1. Ladda hem de båda mallarna.
  2. Fyll i dem utifrån din nästa tänkta nyanställning.
  3. Skicka till oss så går vi igenom det hela på nästa möte.