Ämne Progress:

 

Vår metod är en modifierad version av vad riksidrottsgymnasierna tidigare använde som mall för att hitta driv i framtida elitidrottare. Det är ett omfattande frågebatteri. Precis som vanligt gäller det att utifrån din erfarenhet välja ut det som är rätt för er. Ni kommer inte få perfekta anställda bara för att ni använder denna mall, men förutsättningen ökar för att ni hittar personer med äkta engagemang.

Du som intervjuare – The Rock-inställningen

Din grundinställning till intervjun skall vara nyfikenhet före dömande. Ni får döma sen, men under intervjun är detta den mest intressanta människan ni har träffat. Här kommer ett exempel som vid första anblicken kan ses som lite långt borta. Men tänk till och jag tror du kommer att se att det passar in.

Bloggerskan Anne Victoria Clark skrev ned ett genialt förhållningssätt i #metoo:s svallvågor för män som inte ville bli anklagade för sexuella kränkningar. Helt enkelt: Behandla alla kvinnor som du skulle behandla actionskådespelaren Dwayne ”The Rock” Johnsson. Detta innebär att bemöta människan mitt emot dig med stor respekt och vördnad. På samma sätt är det i denna intervjusituation. Det är lätt att hamna i ett maktövertag där motparten är i beroendeställning. Se till att behandla dem med respekt under intervjun.
Vill du läsa mer om ”The Rock-inställningen”? Klicka här!

Grundläggande intervjumetodik – STAR

Denna metod är för att minska risk för att någon pratar omkull dig utan att ha torrt på fötterna. När du vill veta mer om en persons erfarenheter, attityder eller kunskaper utgå från dessa fyra baser:

SITUATION
Vad har du för erfarenhet av…? Vilken möjlighet har du… i ditt nuvarande jobb? Beskriv situationen. Vad var det som hände? Hur beskriver du…? Ge exempel!

TASK (Uppdrag)
När personen berättat om situationen, fortsätt nyfiket kring detta exempel:
– Vad var ditt uppdrag? Vad hade du för roll? Vad hade du för arbetsuppgifter?

ACTIVITY (Aktivitet)
Fortsätt leta efter vad denna människa specifikt gör i rådande situation:
– Hur gör/gjorde du? Vad gör du annorlunda? Vad är det som gör att du lyckas? När lyckas du mindre bra?

RESULT (Resultat)
Kan människan se vad resultatet blir av sina egna handlingar?
– Vad blev det för resultat av ditt arbete? Vad gjorde du bra? Mindre bra? Vad har du lärt dig? Vad har du lärt dig? Hur har du använt dig av dessa lärdomar?

Lyssna på varje svar och visa ditt intresse, här och nu har du en ärlig dialog med din samtalspartner. Om du ser en röd tråd genom kandidatens exempel så vet du att du har en ärlig person på andra sidan. Exemplet kan vara dåligt, men du vet att det finns ett ärligt engagemang.

Intervjun

På intervjun ska du och en till från ditt företag delta. Det kan vara styrelseordförande, en ledare eller en medarbetare du har förtroende för (en kulturbärare, som vi återkommer till längre fram). En av er har en mer aktiv roll och den andre en mer passiv roll. Fördelen med två personer på intervjun är att man lättare kan hjälpa varandra att se objektivt på vad som händer under intervjun. Är man ensam kan man lätt hamna i både kärlek- och hat-fällan, d.v.s. man hakar upp sig på något och förstärker ens egna känslor under hela intervjun. Två personer kan hjälpa till att balansera detta.

Intervjumetodiken bygger på fem avsnitt.

 1. Inledning
 2. Motivation (om arbetsuppgifter, vårt företag och arbete över lag),
 3. Förmåga att hantera stress och påfrestningar
 4. Engagemang och vilja
 5. Social kompetens

Samtliga frågor kan du ladda ned genom att klicka på knappen nedan.

Ladda ned “intervjuguide”
Direkt efter intervjun
Se till att du och din kollega har 30 minuter att omedelbart utvärdera intervjun. Exempel på saker att titta efter:
 • Lyhördhet
 • Utstrålning
 • Värme
 • Kontaktförmåga
 • Tydlighet
 • Uppriktighet

För anteckningar så att ni kan se tillbaka på dem tillsammans sedan.

Har ni riggat er organisation ordentligt krävs bara en intervju. Vår rekommendation är inte att ha fler intervjuer där de får träffa fler medarbetare. Har ni gjort grundarbetet så vet de som är med på intervjun tillräckligt för att kunna fatta ett klokt beslut.