Ämne Progress:

Sprintlöpare tränar mycket på att snabbt komma ur blocken. Fördelen med en bra start är att man därefter bara behöver hålla jämn takt med sina konkurrenter för att vinna loppet. På samma sätt är det med en första arbetsveckan. Ju förr du får ut den nye medarbetaren i verkligheten desto bättre. Och för varje minut den nye medarbetaren sitter och “gör ingenting” ökar frustrationen både hos denne själv och omgivningen. Se till att ni inte hamnar där!

Snabbmatsrestauranger är ofta mycket snabba med att få ut nyanställda i produktion. Ha dem som en förebild. Även om du inte kommer ner i tre timmars introduktion kan du åtminstone försöka tänka i de banorna: “Vad kräver jag för att släppa lös denne nye medarbetare? Du har gjort det stora arbetet i planeringen, nu gäller det bara att genomföra detta samtidigt som du ska leverera god kvalitet till dina kunder.

 

“Hårt” första uppdrag

Vår eftarenhet är att de bästa introduktionsveckorna redan från dag ett innebär produktion på ena eller andra sättet. Det ger ansvar och sätter ribban för kommande tid: på denna arbetsplats ska alla bidra till resultatet.

Du får också tidigt något att utvärdera och korrigera, samtidigt som det blir relativt ofarligt för den nyanställde att fråga då denne inte vet – det är ju trots allt första dagen på jobbet. Men väntar du tre veckor innan du låter den nyanställde prestera bara för att du ska säkerställa att denne vet och kan allt, då ökar risken att den nyanställde “mörkar” kunskapsluckor, då denne tror att det förutsätts att denne kan. Det blir också svårare för dig att faktiskt se om du har gjort en jättemiss i rekryteringen: det är bättre att se vad den nyanställde går för dag ett och två istället för att göra en hemsk upptäkt ett par månader senare. Det blir dyrt och tråkigt för alla. Så; din uppgift är enkel: sätt den nyanställde i jobb!