Ämne Progress:

Att ta referenser är något man inte ska slarva med. Även om både du och din kollega är helt upp över öronen förälskad i kandidaten är detta ett mycket bra tillfälle att kontrollera att ni inte bara låtit er förledas. Referenser SKA kontaktas. Sätt av minst en halvtimme och använd samma STAR-metodik som i förra avsnittet. Det viktiga här är inte att en perfekt människa beskrivs – sådana finns inte. Däremot vill vii se en röd tråd – att referenten beskriver den person ni känner igen från er intervju. Känner ni inte igen bilden som målas upp ska en kraftig varningssignal ringa hos er.

Framförallt när ni gör en bred annonsering via media ska ni vara noga med detta.