Ämne Progress:

Processen följer samma mönster som i förra fasen, med undantag att du nu ska kunna hålla dig lite längre ifrån den nyanställde. Du ska systematiskt ge mer ansvar och hela tiden säkerställa att den nye medarbetaren följer de direktiv och den kultur ni kommit överens om.

Kulturbärarna går från ett rådgivande till övervakande förhållningssätt, där man väntar in den nye medarbetarens frågor snarare än går före och visar vägen.

Utvärderingen är fortfarande viktigt, och att den görs av två kulturbärare för att behålla objektiviteten.

Tips: Skicka iväg den nyanställde på en dags utbildning

För att symbolisera ett skifte i processen kan en idé vara att skicka iväg den nyanställde på utbildning efter ett par veckor, alternativt skicka iväg denne på något helt eget uppdrag som ska utveckla denne. Detta gör det enklare för alla intressenter att ha ett sikte inställt. Låt säga att “ställa in-fasen” beräknas ta tre månader. Planera in redan innan första dagen på jobbet att denne ska på en utbildning om tre månader. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen ska denne ha uppnått ett antal delar i processen, t ex visat att denne förstått kulturen, kunna med ett antal system och processer etc. Det gör samtliga intressenter medvetna om att “innan dess måste hen kunna detta” och på så sätt motiveras alla att skynda på introduktionen.

Skarpa uppdrag

Har ni gjort “Kunskapsvärderingen” från andra paket (t ex Strategisk fortkörning) bör ni ha satt mål på åtminstone några fyror som medarbetaren nu hanterar. Det är ur dessa ni väljer ut de skarpa uppdrag som nu ska hanteras av den nye medarbetare. Syftet är ju att denne ska avlasta er mer eller mindre helt i denna fas.

 

Att göra
  1. Lista de uppdrag medarbetaren nu ska klara av.
  2. Planera in dessa, helst med mindre tidspress och med lite tur har ni lite mer förstående kunder. Det kräver att ni tänker till redan i planeringsfasen att dessa typer av uppdrag ska läggas över på den nyanställda, så ingen springer iväg och gör dem i onödan. Det är ju också så att övriga medarbetare nu ska avlastas för att kunna ta andra typer av mer kvalificerade uppgifter. Tanken är ju att laget ska breddas och utvecklas, inte bara den nyanställde.
  3. Se till att ni inte slarvar med återkopplingen, även om ni tycker er ha hittat en perfekt anställd. Alla mår bra av feedback. Det kommer stärka dem i rollen, samt att känslan ska vara att man ser det arbete som utförs på jobbet.