Ämne Progress:

Anta att du har tio sökande till er tjänst. De har antingen ringt, skrivit eller redan träffat er. Hur väljer du ut vem som ska få komma?

Det är nu det är så bra att ha uppdragsbeskrivningen att plocka fram igen. Kolla på vilka kriterier ni har. Finns det något som man bara måste kunna för att bli anställd? Till exempel en svetsutbildning, körkort eller liknande? Naturligtvis kan någon utan körkort vara så himla bra att det är värt att sätta denne i körskola, men då har du med det som en aspekt också. Det är långt ifrån alla företagare som tycker sig ha tid eller råd med en sådan kompetensutveckling. Kontrollera sedan hur många du har kvar och om du är nöjd med resultatet.

Gå sedan vidare på era “bör-krav”, d.v.s. vad borde vara bra att ha? Erfarenhet? Eller verkar personen bara himla trevlig? Utifrån uppdragsbeskrivningen och er magkänsla: gör en rangordning.

Är det några ni direkt ser att de inte passar in: tacka nej till dem. Är det ett fåtal sökande är det lämpligt att ringa dem och tacka nej. Det kommer att ge er massor av gott rykte för att ni behandlar dem med respekt. Och det kan ju faktiskt vara så att under samtalet ser du något som gör det värt att prata vidare med dem. Det kostar max trettio minuter för dig och ger massor tillbaka i form av respekt och god vilja. Vem vet, kanske ni söker snart igen och då vill ni anställa denna människa. Bygg relation med de som inte får jobbet!

Kalla till intervju

När du kommit till denna punkt ska alla “skall-krav” vara avklarade. Det är ingen mening att kalla folk till intervju som saknar rätt kunskap eller saknar andra förutsättningar att klara av arbetet. Vid intervjun ska du kunna fokusera på driv, engagemang och huruvida kandidaten passar in i laget. Allt annat är slöseri med in och kandidatens tid.

Oavsett om du vill visa upp en professionell yta eller redan vet vem du ska intervjua, se till att göra en ordentlig inbjudan. Berätta att det är viktigt att det blir rätt och att vi kommer välja den som passar bäst in i det lag vi bygger och för de uppgifter och utmaningar som kommer. Detta gör att pressen blir mindre på kandidaten. Du vill inte ha en supernervös motpart, du vill ha någon som med driv och engagemang intresserar sig för tjänsten.

I intervju bör det framgå:

  1. Tid och plats
  2. Deltagare
  3. Agenda
  4. Eventuella förberedelser
  5. Nästa steg
Att göra
  1. Ring upp och prata med dem du inte tänker kalla till en intervju. Det ger respekt.
  2. Det är bäst om du läst igenom nästa avsnitt också innan du går ut och kallar till intervjun. Vårt upplägg på intervju skiljer sig väsentligt från en ordinarie intervju. Det är viktigt att det blir en intervju du känner dig bekväm med innan någon kallas in.
  3. Har du redan tittat igenom nästa avsnitt så är det bara att boka in deltagarna på ett möte!