Vi har två ben att stå på i vår arbetsmetod för att ditt företag ska utvecklas. Å ena sidan kan du välja en en-till-en-metod där Företagsutveckling Fredagar och ni samarbetar för att utveckla ert företag. Å andra sidan kan ni välja Skuggstyrelsemetoden, där ni ingår i en mindre arbetsgrupp med företag i liknande situation. Båda metoderna har sina för- och nackdelar. Här redogörs för skillnaderna.
En-till-en

Detta är det vanligaste sättet att samarbeta. Vi gör analys på ditt företag och driver utvecklingen i nära relation med VD och ledning. Fördelarna är att Företagsutveckling Fredagar kan anpassa sig till er agenda i mycket stor utsträckning. Vi går också igenom processen från det håll som hela tiden är direkt bäst för dig.

Nackdelen är egentligen bara att du missar en direkt interaktion med andra i samma roll med liknande problemställningar. Fler i samma situation som du att bolla idéer med får du bara genom Skuggstyrelsen. Å andra sidan har ni tillgång till Företagsutveckling Fredagars rådgivare och vår samlade erfarenhet. Och när det passar dig kan ni kliva in i en passande skuggstyrelsegrupp.

Skuggstyrelse

Denna metod inleds alltid med en och en halv dag på kursgård för att snabbt få igång dialogen inom gruppen. Därefter görs analyser av ditt företag tillsammans med andra i samma situation som du. Fördelarna är att du får ett bredare perspektiv från fler än bara Företagsutveckling Fredagars rådgivare. Att dessutom få komma bort och byta luft har visat sig vara värt mycket hos våra tidigare kunder.

Nackdelen är att du får ett större ansvar att anpassa almanackan efter flera. Det gäller att vara med och bidra. Å andra sidan är ditt bidrag till andra värt ungefär lika mycket som andras bidrag till dig. Du växer i din roll snabbare med denna metod.

Hur ska du välja?

Ingen av metoderna är egentligen bättre eller sämre. De är bara olika för att passa dig på bäst möjliga sätt. Vårt mål är att ni ska utvecklas i snabb takt för att nå de mål ni sätter upp. Metoden är till för dig. Inte tvärtom.

De vi ser köra en-till-en är två kategorier människor: Dels de stressade, d.v.s. de som kört fast i stagnation och frustration och snabbt behöver stöd att komma ur sitt skruvstäd. Och dels är det de introverta, som inte trivs med att dela med sig av sin situation till andra. Då är det bättre att skapa en djup relation till Företagsutveckling Fredagars rådgivare än att blanda in flera.

De vi ser trivas bäst i Skuggstyrelser är de som naturligtvis även här är stressade, men de har kontrollen över sin egen almanacka. De kan planera in så att de kan stänga av telefonen i en dag utan att det blir katastrof. Här ser vi också de mer extroverta, de som trivs att dela med sig till likasinnade och kan ta in och värdera andras åsikter i snabb takt.

Naturligtvis kan man ändra sina val efter hand. Situationer förändras och vi är flexibla. Vill du diskutera hur du ska välja? Klicka på knappen nedan och boka in ett onlinemöte med oss så reder vi ut det!

 

Klicka här för att boka ett möte med oss!