Det finns flera syften med ett veckomöte.
 1. Ge närmaste ledaren en bild av var man står – så att denne kan styra tryggt.
 2. En möjlighet för närmaste ledare att peka ut riktning och stötta i prioritering.
 3. En möjlighet att lära – och ta hjälp – av varandra. Om en person gjort ett misstag är det bra om andra lär sig av det.
 4. Samordna kommunikationen utåt så att man uppfattas som ett lag som samarbetar.
För att komma väl förberedd till ett veckomöte kan du fundera över dessa fyra frågor:
 1. Vad har hänt under veckan?
  T ex: vad har jag och andra gjort som skapat värde i företaget? Är det något som stuckit ut positivt eller negativt?
  Det är också en chans för dig att visa vad du bidrar med till laget, så falsk blygsamhet brukar straffa sig.
 2. Vad händer närmast?
  T ex: hur du tänker lägga upp tiden för dig och dina medarbetare. Är det något som faller utanför ramarna och är extra viktigt?
  Det ger dig en chans att få förståelse för din arbetssituation och varför du prioriterar bort saker andra ser som viktigt.För ledare är det också ett bra sätt att läsa av sina medarbetare att de har och följer en plan. Har de till exempel sagt att de ska genomföra en skyddsrond veckan som kommer, men det skjuts framåt hela tiden måste man fråga sig vad det sitter i och vad man som ledare kan göra för att hjälpa sin medarbetare att få det ur händerna.

  Jag kollar alltid av om punkterna från förra veckan ryms inom vad man planerade att göra. En god plan brukar ge ett lugn. En inte genomförd plan brukar bero på massor av brandsläckningar, vilket ofta är tidstjuvar.

 3. Möjligheter och hot
  T ex: ”Vi har fått en fantastiskt ny anställd! Hon är superengagerad! ”
  Detta följs upp med en fråga: hur fick vi tag på henne och kan vi göra mer av samma sak så har vi snart bara fantastiska anställda.

Eller ett hot:  ”Trucken slamrar. Jag tror den kommer att gå sönder närsomhelst.”
En bra ledare tar tag i det innan trucken går sönder så man slipper stå i snömodd med en trasig truck fem kilometer från hemmet

Tänk på att inte rada upp för mycket: då blir man målförvirrad. Så max tre punkter på varje. Det stöttar dig också i att prioritera din vecka: hur använder företaget bäst din och dina medarbetares kompetens för att skapa ett värde för era kunder?

4. Vad ska vi säga utåt?

T ex: ”Ja, Birger har sagt upp sig. Vi har startat rekryteringsprocessen. Fram till dess kommer en arbetsledare i Östersund att ta hans uppgifter”.
Medarbetare vill se en enig ledning. Ser de splittring kommer de inte att känna sig trygga. Det är också bra om alla säger samma saker, så att en vägrar berätta något medan den andre kvittrar som en sånglärka. Bättre att bestämma under mötet vad ledningens bild är av fortsatta veckan.