I DENNA INTRODUKTION

 • Det viktigaste verktyget för uppföljning och inriktning
 • Driver drivna medarbetare
 • Vad man gör om man inte når målen?

Vilka intressenter har vi?

 • Ägare
 • Kunder
 • Personal
 • Underleverantörer/ samarbetspartners

  Men även till exempel:

 • Grannar & familjemedlemmar
 • Branschkollegor
 • Myndigheter
 • Media
 • Miljö
 • Samhället i stort

Vilka mål har vi för respektive intressent?

Hur mäter vi och följer upp?

Nyckeltal för både hårda och mjuka värden.

Brytpunkter och milstolpar

Hur vill vi att kurvan ska se ut?

Att göra

 1. Ladda ned mallen ovan.
 2. Fyll i den så gott det går.
 3. Bolla med en förtrogen vän eller kollega
 4. Prioritera två till fyra mål och börja med dessa.