Ämne Progress:

Syftet med att utvärdera är inte att hitta syndabockar, utan att förbättra en redan befintlig process. Vi är ute efter att stötta intelligenta människor att få mer gjort.

Utvärderingen ska dokumenteras. Annars kommer den bara att fastna hos de inblandade och inte kunna spridas vidare i organisationen. Däremot behöver det inte vara en omfattande dokumentation. Den enklaste formen är “Fortsätt/Sluta/Börja med-övningen”. Samla de inblandade under 15 – 30 minuter och diskutera vad ni

  1. tyckte fungerade bra och ska fortsätta med
  2. tyckte fungera mindre bra och ska sluta med
  3. saknade och vad ni tycker man ska börja med.

Denna utvärdering skrivs ned i ett dokument eller epost och vidarebefordras till närmaste ledare. Denne har sedan ansvaret att tillsammans med ledningsgrupp eller styrelse att fatta beslut om förändringar i processen.

Om ni kör kvalitetsledningssystemet via Fredagar ska detta in i “avvikelser och förbättringsförslag” för att hanteras på ledningens genomgång som en del i stödprocesserna. 

Därefter, med avslutningslunchen, är det klart. Gör tydligt för alla inblandade att nu är medarbetaren en fast anställd i gänget, som naturligtvis ska utvecklas, precis som alla andra. Och nästa steg i karriären är att själv vara en kulturbärare när det kommer nyanställda.